Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English
_dsc0030-2-2.jpg

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Nytt på sidan

Synpunkter - Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (jan 2017)

Synpunkter - Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (juni 2016)

Synpunkter: 2013/34/EU - Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (maj 2016)


TI Sveriges Strategi 2016-2020

TI Sveriges styrelse antog den 25 februari 2016 föreningens strategi för åren 2015 - 2020.

TI Sverige Strategi 2015-2020

Positionspapper

TI Sverige tar genom publiceringen av s.k. positionspapper ställning i olika frågor rörande korruption och transparens. Positionspapprena ger förslag på konkreta åtgärder på området och riktar sig i första hand till individer och institutioner med inflytande att påverka utkomsten av beslutsprocesser.

Sveriges tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner

En samordnad antikorruptionspolitik

Skydd för whistleblowers

Finansiering av politiska partier (se remissyttrande nedan för uppdaterad information)

Politikers och offentliganställdas övergång till näringslivet

Remissyttranden och -synpunkter

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2013/32/EU)
Registrering av riksdagsledamöters gåvor... (DNr 133-2015/16)
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) (Ds 2013:74)

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)
På jakt efter den goda affären - analys och arfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)
Mututredningen - tillägg (SOU 2010:38)
Nya upphandlingsregler (SOU 2006:28)
Registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Sveriges tillträde till FN:s konvention mot korruption (Ds 2005:38)

Rapporter

Transparency in Corporate Reporting 2015 (september 2015)

Transparens i företagens rapportering 2015 (mars 2015)
Transparens i företagens rapportering (februari 2013)

Transparency in Corporate Reporting (februari 2013)

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn -en litteraturstudie (september 2012)

Korruption i kommuner och landsting (juni 2012)

Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter (april 2012)

Motståndskraft, oberoende, integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption? (februari 2012

Seminarieapporter

TI Sveriges 10-årsjubileum - How to prepare for an effective fight against corruption in the future (april 2014)

TI Sveriges 10-årsjubileum - How to build integrity in local communities (april 2014)
TI Sveriges 10-årsjubileum - Transparency in political party financing )april 2014)

Korruptionsrisker inom kommuner och lansting (januari 2012)

Whistleblowing (november 2011)

Almedalen (juli 2011) 

Verksamhetsberätelser 2004 -

Verksamhetsberättelse 2015 | Ekonomisk berättelse 2015 | Revisionsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014 | Ekonomisk berättelse 2014 | Revisionsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013 | Ekonomisk berättelse 2013 | Revisionsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012 | Ekonomisk berättelse 2012 | Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011 | Ekonomisk berättelse 2011 | Revisionsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010 | Ekonomisk berättelse 2010 | Revisionsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009 | Ekonomisk berättelse 2009 | Revisionsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008 | Ekonomisk berättelse 2008 | Revisionsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007 | Ekonomisk berättelse 2007 | Revisionsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006 | Ekonomisk berättelse 2006 | Revisionsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2005 | Ekonomisk berättelse 2005 | Revisionsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2004

Kalendarium

5 april kl 11:30-13:00
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Hjälte eller blåst på jobbet?
Lunchseminarium om visselblåsning
och utdelning av Årets Visselpipa

Inbjudan | Anmälan senast 30 mars

---

26 april kl 17:30-19:30
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar anmäler sig senast 19 april.

----

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org