Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Riksrevisionen - en väg framåt?

Alla Riksrevisorer har avgått. Att Riksrevisionen får ny ledning är det första nödvändiga steget för att institutionen ska återvinna förtroende hos myndigheterna, allmänheten och hos sin personal. Vi har en exceptionell situation. Detta borde ge KU möjlighet att i stället för att interimistiskt låta en ur den gamla ledningen stanna kvar, t ex utse en projektgrupp ledd av en person med kvalifikationer från revisionsområdet och med uppgift att återställa en professionell och etisk kultur i myndigheten.

I det korta perspektivet måste KU rekrytera tre meriterade personer, varav minst en, helst två, bör vara kvalificerade revisorer.

I det långa perspektivet måste ledningsorganisationen omprövas: Riksrevisionen bör ha en enda person som ansvarar för ledningen och en, kanske två, ställföreträdare. Minst en av dessa bör vara kvalificerad revisor.

Riksdagen måste tydligare axla sitt huvudmannaskap och koncentrera det till ett enda utskott. Att riksdagens roll görs tydligare får inte påverka revisionens oberoende som det internationellt definieras.

Slutligen: Regeringen måste skyndsamt etablera en etisk kod för tjänst i staten.

Inga-Britt Ahlenius
Styrelseledamot, TI Sverige

Kalendarium

21 november kl 18-19:30
Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här


---

24 november kl 9:00-11:00
Tillsammans mot korruption
- förberedelser för Almedalen 2018 -

Brunnsgatan 2, Stockholm

Inbjudan | Anmälan

---

7 december kl 16:30
Studiebesök på Statskontoret
Exklusivt för dig som är medlem i TI Sverige.

Kontakta oss

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org