Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Den 5 juli 2016 arrangerar vi, i Almedalen, en heldag med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor.

Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till ändring av 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

25 maj

TI Sverige välkomnar EU COMs utgångspunkt att företag bör betala skatt i det land där vinster uppstår och att offentlig granskning kan bidra att så blir fallet. När det gäller att omsätta denna princip i praktiken, anser dock TI Sverige att föreliggande förslag bör utvecklas på vissa punkter:

- den föreslagna land-för-land-rapporteringen borde även omfatta t.ex. subventioner och licensbetalningar

- vi ifrågasätter den gräns för rapporteringsskyldighet (omsättning över 750 miljoner euro) som är väsentligt högre än den gräns som satts i det redan beslutade direktivet ang. rapportering från företag som utvinner olja, mineraler m.m.

- förslaget att redovisningen av inkomster utanför EU kan få ske aggregerat.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter

Transparency International: Whistleblowers like Antoine Deltour should be celebrated

27 april

Transparency International supports “LuxLeaks” whistleblower Antoine Deltour and request improved protection for whistleblowers in Luxembourg. Although Luxembourg has dedicated whistleblower legislation, Deltour is not considered a whistleblower because the law is limited to severe corruption offences and the information he revealed did not show blatant corruption. In addition, the law only protects whistleblowers against dismissal, not against prosecution. An amendment to the law is thus urgently needed.

Red more: TI website | TI pressrelease

Seminarieinbjudan: Tillsammans mot korruption - diskussioner och mingel

25 april

Välkommen till en eftermiddag där vi fortsätter den interaktiva dialogen om hur vi på bästa sätt kan samverka och ena styrkorna mot korruption. Vi har bjudit in intressanta talare som ger sin syn på vikten av arbetet mot korruption och hur det kan utformas. Vi ser också fram emot ert aktiva deltagande i diskussionen!

Våra talare är:
Charlotta Friborg, Chefredaktör,VD och ansvarig utgivare, Upsala Nya Tidning
Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR
Lin Lerpold, tf Professor, Handelshögskolan Stockholm, Chef, Mistra Center for Sustainable Markets
Peter Wågström, VD, Koncernchef, NCC

Datum: 31 maj
Tid: 16.00-18.00
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60 Stockholm

Anmäl dig här!

Välkomna!
Institutet mot mutor (IMM), Transparency International (TI) Sverige och American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham)

Läs mer: Tillsammans mot korruption


[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Tillsammans Mot Korruption

- Det finns ännu platser kvar! -


Välkommen till en eftermiddag där vi fortsätter den interaktiva dialogen om hur vi på bästa sätt kan samverka och ena styrkorna mot korruption.

Diskussion och mingel med:
Charlotta Friborg, Chefredaktör,VD och ansvarig utgivare, Upsala Nya Tidning
Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR
Lin Lerpold, tf Professor, Handelshögskolan Stockholm, Chef, Mistra Center for Sustainable Markets
Peter Wågström, VD, Koncernchef, NCC

31 maj 2016,
kl. 16.00-18.00
Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Anmälan

---

Tillsammans Mot Korruption i Almedalen
En heldag med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor

5 juli 2016
kl. 8-17:30
Wisby Strand

Läs mer

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org