Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

Registrera nyhetsutskick

Registrera dig till Transparency International Sveriges nyhetsutskick och få information om våra aktiviteter direkt i din e-post.

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.

Under perioden 25 februari - 2 mars flyttar vi till nya lokaler. Det kan vara svårt att nå oss under denna tid. E-posta gärna info@transparency-se.org. Postadress och telefonnummer kvarstår likadant efter flytt!Nyheter

Transparency International calls for extradition to Ukraine of Victor Yanukovych and Nikolai Azarov

25 February

The international community must support Ukraine’s fight against corruption and impunity; civil society’s role is to

monitor this work. On the one year anniversary of the flight from Ukraine of former President Victor Yanukovych, Transparency International, the global anti-corruption movement, calls for him and his former Prime Minister Nikolai Azarov to be extradited from Russia to face charges of corruption and embezzlement in Ukraine.

Transparency International also calls for immediate and greater cooperation between the judicial authorities in the European Union, Ukraine and Russia to seize and return to the Ukrainian people the assets of Yanukovych and his cronies.

Läs mer: International press release

TI2020: Summering från TI Sveriges medlemsträff den 19 februari

23 februari

Den 19 februari var föreningens medlemmar inbjudna till en medlemsträff för att diskutera TI:s globala strategi fram till 2020. Ett tjugotal medlemmar diskuterade TI:s kommande globala verksamhet. Summeringen speglar diskussionen vid mötet och är även TI Sveriges formella bidrag i den globala strategidiskussionen.

Läs mer: Summering från medlemsträffen.

Transparency International calls for criminal investigation of HSBC by UK authorities

20 February

Transparency International today called on authorities in the United Kingdom to begin a criminal investigation into HSBC in light of recent accusations against the bank.

HSBC’s private bank has been accused of facilitating money laundering and earned big profits handling secret accounts for arms dealers, dictators and blood diamond traffickers, according to material released by the International Consortium of Investigative Journalists.

Läs mer: international press release

Transparency International calls for global action to stop the money laundering merry-go-round

12 February

Transparency International calls on governments and their enforcement authorities across the world to combine forces to end money laundering impunity. These authorities should assign the highest priority to prosecuting individuals and banks when clear evidence exists of their involvement in illicit international financial transactions.

Transparency International calls for judicial authorities around the globe to enforce anti-money laundering regulations and pursue and prosecute those who flout the rules. Banks need to oversee their employees and enforce higher ethical standards, which have to be reflected in the tone from the top, the performance management system and remuneration.

Läs mer: International press release

Regelverket för exportkontroll av krigsmateriel - kommentar av TI Sverige

2 februari 2015

TI Sverige har, tillsammans med representanter för en rad andra frivilligorganisationer, bl.a. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Amnesty International Sverige och Svenska FN-förbundet, fått tillfälle att träffa ledamöterna i den kommitté som har till uppgift att se över regelverket för exportkontroll av krigsmateriel.

Från TI Sveriges sida framhölls vikten av att krav ställs på berörda myndigheter att i samband med tillståndsgivningen göra robusta analyser av riskerna för korruption i de exportaffärer som tillstånd beviljas för. Något sådant krav finns inte idag. Detta är motiverat eftersom en stor del av exporten av krigsmateriel under senare år gått till länder i vilka korruptionen är utbredd.

Läs mer: TI Sveriges yttrande på "Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfödraget Arms Trade Treaty (ATT)"

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

TI Sverige välkomnar alla medlemmar till
ordinarie föreningsstämma
15 april kl 17
EY:s lokaler, Jakobsbergsgatan 24,
Stockholm

Kallelse och mer info inom kort.

----

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss