Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Den 5 juli 2016 arrangerar vi, i Almedalen, en heldag med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor.

Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Transparency International condemns the prosecution and sentencing of the "LuxLeaks" whistleblowers

30 juni

Transparency International condemns the prosecution and sentencing of Antoine Deltour and Raphaël Halet, the two whistleblowers who revealed secret tax rulings between the Luxembourg authorities and multinationals, the so-called “LuxLeaks”.

Transparency International believes that what Deltour and Halet did was in the public interest and that they should be protected. They should not have been prosecuted and we had asked PriceWaterhouseCoopers in Luxembourg to withdraw their complaint.

Deltour received a 12 month suspended sentence. Halet received a 9 month suspended sentence.

Read more: Press release | Video interview with Antoine Deltour

Vikten av öppenhet - både som mål och medel - för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

29 juni

I en artikel i DN 28 juni 2016 skriver utrikesminister Margot Wallström om vikten av öppenhet - både som mål och medel - för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd. TI Sverige välkomnar denna öppenhetsagenda som stärker möjligheterna till ansvarstagande och delaktighet i säkerhetsrådets arbete. Öppenhet bidrar också till att minska riskerna för korruption. TI Sverige ser det därför som angeläget att samma öppenhetsagenda genomsyrar Sveriges arbete med Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling.

Läs mer: Debattartikeln i DN

TI Sveriges synpunkter på Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

29 juni

Transparency International Sverige anser att skrivningarna om antikorruption i policy­ramverket bör stärkas och att Sverige bör ta en ledande roll i det globala arbetet mot korruption.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter | Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Ny studie: License to bribe?

28 juni

I en ny studie, "License to Bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement", från Transparency International UK hävdas att utnyttjande av agenter ökar risken för korruption i internationella upphandlingar av krigsmateriel. I studien analyserar man hur företag som exporterar krigsmateriel, länder som köper, länder som säljer och den civila samhället kan bidra till att minska riskerna för korruption.

En slutsats är att agentförhållanden måste blir mer transparenta och exporterande företag som utnyttjar agenter måste ställa krav på att få revidera agenters bokföring.

Läs mer: License to bribe? - studien | Internationellt pressmeddelande | Transparency International UK Defence & Security Programme
[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Tillsammans Mot Korruption i Almedalen
En heldag med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor

5 juli 2016
kl. 8-17:30
Wisby Strand

Läs mer

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org