Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

 

Tillsammans mot korruption


Den 30 juni höll vi i Almedalen tio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Detta var startskottet för, vad vi hoppas, ett större samarbetemot korruption.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Lobbying i EU - ny interaktiv studie från TI:s EU-avdelning

24 juni

En studie som publiceras idag av Transparency International visar att en överväldigande majoritet av EU-kommissionärernas och deras närmaste rådgivares lobbymöten är med företrädare för olika företagsintressen.

Av fler än 4 000 hållna lobbymöten (december 2014-juni 2015) var fler än 75 % med företagslobbyister. Detta kan jämföras med 18 % med icke-statliga organisationer, 4 % med tankesmedjor och 2 % med lokala myndigheter. Google, General Electric och Airbus är några av de mest aktiva lobbyisterna.

Av de 7 908 organisationer som frivilligt anmält sig i EU:s transparensregister - Registret för EU-lobbyister – ville 4 879 stycken påverka politiska beslut i EU på uppdrag av företagsintressen. Exxon Mobil, Shell och Microsoft är de tre största företagen i fråga om lobbybudgetar enligt registret.

 

Läs mer: Integrity Watch | Internationellt pressmeddelande | Lobbying in Europe: Hidden influence Privileged Access

Transparency International: Avgå Blatter!

27 maj

Efter att schweiziska och amerikanska brottsmålsutredare tillkännagett påstådd penningtvätt i koppling till fotbolls-VM 2018 och 2022 samt anklagelser om "systematisk" korruption i USA och Latinamerika, menar Transparency International att Sepp Blatter bör avgå. Kommande presidentval bör avbrytas.

Läs mer:
Internationellt pressmeddelande | "Fyra av fem fotbollsfan menar att Blatter bör avgå." | TI:s rapport om Fifa (2011)

Kontakt:
Chris Sanders (Transparency International)
+49 30 34 38 20 666
press@transparency.org

Föreningens nya medlemsavgifter

4 maj

I samband med föreningens årsstämma beslutades årsavgifterna för föreningens olika medlemskategorier enligt nedan. De varierande avgifterna för olika grupper av medlemmar i kategorierna ”enskilda medlemmar” och ”juridiska personer” möjliggörs genom stadgeförändringar som trädde i kraft oktober 2014.

De nya avgifterna öppnar inte enbart upp för ett större studentengagemang, men torde även stimulera små och medelstora företags engagemang i föreningen. Avgiften för enskilda personer står kvar på 250 kronor per kalenderår. Avgiften för föreningens näringslivsforum Corporate Supporters Forum är fortsättningsvis 50 000 kronor per kalenderår.

Enskild medlem
Årsavgiften för enskilda medlemmar kvarstår på 250 kronor.
En reducerad årsavgift på 50 kronor införs för studenter.

Juridiska personer *
Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer:   5 000 kronor

Ideell förening: 1 000 kronor

* Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Sommaren 2015

Vårt kansli kommer att vara stängt 16 juli - 12 augusti. Under tiden går det naturligtvis att kontakta vår styrelse, se Kontakt för vidare information.

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org