Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

Registrera nyhetsbrev

Registrera dig till Transparency International Sveriges nyhetsbrev och få information om våra aktiviteter direkt i din e-post.

VAL 2014

I samband med riksdagsvalet i september tog TI Sverige fram en kartläggning över riksdagspartiernas antikorruptionsengagemang. Läs mer här.

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

TI Press release: EU Agrees Money Laundering Transparency Reforms, but Full Access Denied

17 december

Transparency International welcomes new landmark legislation to tackle money laundering and anonymous shell companies in the EU. The revisions to the 4th Anti-Money Laundering Directive agreed by the European Parliament and EU Council are an important step forward in the fight against corruption, and go far beyond the principles agreed by G20 leaders in November. However, concerns remain that the final legislation will fall short of full transparency of the real ‘beneficial’ owners behind companies and trusts demanded by anti-corruption activists worldwide. The identities of many individuals involved in grand corruption have been concealed through the use of anonymous companies, trusts and other entities.

Läs mer: TI:s web

Deklaration mot korruption

9 december

På den internationella antikorruptionsdagen, 9 december, lanserade Transparency International en deklaration mot korruption.

2014_Anti_Corruption_Declaration.jpg

Skärpt näringslivskod

9 december

I dag publicerar Institutet mot mutor (IMM) en reviderad näringslivskod. Koden som antogs av IMMs styrelse den 20 november har en skarpare skrivelse än i kodens tidigare utformning. Några av nyheterna i koden är att integritetskänsliga verksamheter inom det privata näringslivet har fått en strängare reglering samt att många av de tidigare "bör" rekommendationerna numera är "ska" skrivelser.

Läs mer: Näringslivskoden

Ny OECD-rapport om mutor till utländska offentliga tjänstemän

5 december

OECD har publicerat en analys över mutor till utländska offentliga tjänstemän. Rapporten analyserar fler än 400 mutall från över 40 länder och ger en glimt av korruptionen som bedrivs av företag som gör affärer utomlands.

En femtedel av mutorna betalades eller erbjöds till tjänstemän i länder med "mycket hög utveckling" (dvs rika länder som uppfattas vara mindre korrupta i TI:s korruptionsindex). Dessa länder omfattar 24 av 41 OECD-medlemsländer och 15 av 19 G20-medlemsländer.

I 41 procent av fallen var det chefer som betalat eller godkänt mutan. I 12 procent, var det företagets VD:inblandad. Det betyder att i över hälften av de utländska mutfallen så kände företagets ledning till mutorna eller deltog aktivt.

I 25 procent av de utländska mutfallen, kanaliserades mutorna genom hemliga bolag (exempelvis dotterbolag, ​lokala konsultföretag, eller offshoreföretag).

Dessa hundratals fall (under en 15-årsperiod) representerar toppen av ett isberg - ett system som tillåter korrupta företagare att orättvist vinna kontrakt eller få tillgång till nya marknader.


Transparency International menar bl.a. att:

då många av G20 och OECD-länderna också är tillflyktsorter för olagliga finansiella flöden från industrialiserade länder, bör uppgifter om alla företags verkliga huvudmän publiceras;

arbetet med att utreda och lagföra utländska mutor börtillräckliga resurser.

Läs mer: OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials | Artikel från TI

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss