Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

 

Tillsammans mot korruption


Den 30 juni höll vi i Almedalen tio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Detta var startskottet för ett större samarbete mot korruption.

Den 14 oktober följer vi upp Almedalsveckan och blickar framåt!

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Kort rapport från TI:s internationella årsmöte (AMM) och den internationella antikorruptionskonferensen IACC 2015.

22 september

I månadsskiftet augusti-september träffades alla nationella TI-avdelningar för sedvanligt årsmöte där bla. den internationella styrelsen valdes. I anslutning till detta arrangerades International Anti Corruption Conference (IACC) - i år för 16:e gången.

Läs mer: Rapport från TI Sverige| IACC - Putrajaya deklarationen "Zero Tolerance for Corruption"

Inbjudan till våra seminarier i oktober

21 September

Den 7 oktober bjuder vi in alla intresserade till en presentation och diskussion om en ny standard mot korruption.

En internationell standard för hur verksamheter kan förebygga, upptäcka och hantera mutor håller på att utarbetas. Arbetet drivs av ISO genom en internationellt sammansatt kommitté där ett trettiotal länder och organisationer medverkar. På seminariet lyfts motiv till att ta fram ett ledningssystem och viktiga frågor i arbetet och resultaten från det senaste kommittémötet. Vid seminariet medverar deltagare från kommittén. Du möter Håkan Sundström (Sandvik AB) och Per Nielsen (International Federation of Consulting Engineers).

När? 7 oktober kl 18 - 20
Var? Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan sker per e-post till info@transparency-se.org senast 1 oktober.

Varmt välkommen till Tillsammans mot korruption – det fortsatta förstärkta arbetet!


Institutet Mot Mutor, TI Sverige och AmCham Sweden bjuder in till ett fullspäckat halvdagsseminarium i Stockholm, som en del av det fortsatta arbetet i det gemensamma initiativet Tillsammans mot korruption.

Under en förmiddag kommer vi att diskutera de mest aktuella korruptionsfrågorna för såväl privat som offentlig sektor med fokus på utmaningar kring offentlig upphandling, kommunal korruption, compliance och kultur samt internationell lagstiftning. Vi kommer att se tillbaka på årets Almedalsvecka och blicka framåt på nya trender och frågeställningar.

När? 14 oktober, kl 08.30-11.30 - Registrering och frukost kl. 8.00
Var? Institutet Mot Mutor på Brunnsgatan 2, Stockholm

Läs mer: Tillsammans mot korruption - inbjudan och program | Anmälan

Transparens i företagens rapportering 2015 finns nu på engelska

27 augusti

Det finns nu en engelsk översättning av den tidigare publicerade studien "Transparens i företagens rapportering 2015" som lanserades vid ett seminarium den 19 mars. Studien är finansierad av Folksam.

There is now an English translation of the earlier published study "Transparens i företagens rapportering 2015", which was launched at a seminar on 19 March.
The study is funded by Folksam.

För frågor kontakta Birgitta Nygren på 072-034 74 02 eller e-post.

Ny rapport: Exporting Corruption - Transparency International avslöjar bristande efterlevnad av OECD-konventionen mot mutor

20 augusti

22 av 41 länder som anslutit sig till OECD-konventionen mot mutor har enligt en rapport från Transparency International (TI) ännu inte inlett förundersökning eller fällt någon för mutor i internationella affärstransaktioner. TI granskar sedan flera år tillbaka efterlevnaden av konventionen och kan konstatera att framstegen är begränsade.

Årets rapport visar att endast fyra länder anses aktivt tillämpa konventionen, nämligen USA, Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Sex länder anses tillämpa konventionen något mindre aktivt, nio än mer begränsat och resterande 20 anses gör mycket litet eller ingenting.

Sverige betecknas i rapporten som ett land med begränsad efterlevnad. Den ökning av de resurser som på senare år tilldelats till de myndigheter som hanterar korruptionsbrott välkomnas. På den negativa sidan nämns de låga böterna för juridiska personers lagöverträdelser och brister i skyddet för visselblåsare.

Läs mer:

Internationellt pressmeddelande | Rapporten ”Exporting corruption – Progress Report 2015”

För mer information:
Birgitta Nygren
Styrelseledamot, TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

14 oktober kl 8:30-11:30
IMM:s lokaler på Brunnsgatan 2, Stockholm

Tillsammans mot korruption – det fortsatta förstärkta arbetet!

Institutet Mot Mutor, TI Sverige och AmCham Sweden bjuder in till halvdagsseminarium som en del av det fortsatta arbetet i det gemensamma initiativet Tillsammans mot korruption.

Läs mer | Anmälan
- Fulltecknat -

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org