Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

 

Tillsammans mot korruption


Den 30 juni 2015 höll vi i Almedalen tio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Detta var startskottet för ett större samarbete mot korruption.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Lagrådsremiss: "Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden"

29 januari 2016

Äntligen har lagrådsremissen på SOU 2014: 31 "Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" kommit.

I lagrådsremissen "Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" har regeringen beaktat vår tidigare kritik angående att inhyrda arbetstagare inte omfattades i det tidigare förslaget. Däremot har man inte beaktat vårt andra önskemål, dvs. krav på rutiner för intern larm.

2015 års korruptionsindex lanseras i dag!

27 januari 2016

Sverige bland de minst korrupta länderna i världen.

Sverige uppfattas som det tredje minst korrumperade landet i världen. Det visar den årliga korruptionsmätningen, Corruption Perception Index (CPI), inom offentlig sektor som görs av Transparency International (TI).

Danmark ligger på första plats, därefter Finland och Sverige. Skillnaden mellan de tre nordiska länderna är marginella.

-Sveriges placering i toppskiktet talar rent allmänt för att Sverige, liksom de andra nordiska länderna är relativt korruptionsfria, säger Johan Gernandt, ordförande för Transparency International Sverige. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro med resultat av den senaste CPI-mätningen eller anse oss förskonade från korrupt beteende.

Sverige har 89 poäng, Danmark 91 och Finland 90 poäng. I botten hamnar Nordkorea och Somalia (8 poäng vardera). Brasilien tappade flest poäng och föll kraftigt på listan. En utredning om att politiker ska ha mutats av den brasilianska oljejätten Petrobas inleddes 2015 och kan medföra att Brasilien kan börja få bukt med korruption.

TI:s korruptionsmätning baseras på expertutlåtanden om uppfattningen av korruption i offentlig sektor. Ett högt resultat visar bl.a. på hög nivå av öppenhet och ansvarsutkrävande, medan låga poäng är tecken på en utbredd mutkultur, brist på sanktioner och att offentliga institutioner inte motsvarar medborgarnas behov.

Presskontakt:
Johan Gernandt,
Ordförande, TI Sverige
Tfn: 070-714 31 78

Läs mer: Pressmeddelande | Internationellt pressmeddelande | Rapport | Transparency International

LAUNCH_DAY_CPI_2015_Heat_Map_EN.JPG

TI Sverige tar emot nomineringar till "Årets Visselpipa"

17 december

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig omständighet vid bedömningen.

Förslag till nomineringar mottas av styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de, som lämnar förslaget, har till den nominerade.

Nomineringar tas emot fram till den 15 mars 2016 på info@transparency-se.org.

Prisutdelning sker vid lämplig tidpunkt efter beslut av Transparency International Sveriges styrelse.

Kontaktinformation
Brita-Lena Ekström, styrelseledamot
e-post: britalenae@gmail.com
tfn: 073-056 70 51

Läs mer: Tidigare pristagare

Fredrik Reinfeldt ny ordförande för EITI - Extractive Industries Transparency Initiative

14 december

EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) är ett internationellt samarbete som för samman regeringar, näringslivet och civilsamhället för att främja en öppen och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. Transparency International är en av civilsamhällsaktörerna. 49 länder följer EITI:s standard.

 

Fredrik Reinfeldt tillträder som ordförande vid EITI:s globala konferens i Lima, Peru i februari 2016.

 

Läs mer: EITI | TI:s arbete med olje- och gasindustrin

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

-----

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org