Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Seminarieinbjudan: Var finns ämbetsmannen? Ett samtal om etik och juridik i staten

17 maj

Allt fler "korruptionsaffärer" vid olika myndigheter skadar vårt förtroende för den statliga förvaltningen. Har något hänt med moralen hos statstjänstemännen? Eller är det regelverken det är fel på? Och hur får vi goda ämbetsmän och ämbetskvinnor så att vi kan lita på våra myndigheter?

Välkomna till ett spännande samtal om ämbetsmannen mellan Inga-Britt Ahlenius, f.d. chef för Riksrevisionsverket och för FN:s interngranskning och Mårten Schultz, professor i juridik på Stockholms Universitet. Du får också möjlighet att ställa frågor om etik och juridik på detta tema.

Tid: 7 juni kl. 18:00 - 19:30

Plats: Stockholms stadsmission/Grillska Huset, Stortorget 3, Gamla Stan, Stockholm

Anmäl dig.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.

Synpunkter på Karens för statsråd och statssekreterare

8 maj

TI Sverige har lämnat synpunkter på SOU 2017:3 Karens för statsråd och statssekreterare.

TI Sveriges synpunkter på genomförande av delmål 16:5 i Agenda 2030

28 april

TI Sverige har bidragit med synpunkter rörande genomförandet av delmål 16:5 i Agenda 2030. Synpunkterna har lämnats till regeringens Agenda 2090-delegation.

TI Sveriges styrelse 2017-2018

27 april

Vid gårdagens föreningsstämma valdes Jan Birgersson, Lars Björklund, Louise Brown, Jasmin Draszka-Ali (suppleant), Alf Persson, Ylva Skoogh (suppleant) och Andrea Sundstrand (suppleant) in i TI Sveriges styrelse. Varmt välkomna!

Brita-Lena Ekström omvaldes för en ny två-årig mandatperiod och Céline Giertta valdes in som ledamot efter ett år som suppleant. Ulla Andrén, styrelseordförande, är sedan tidigare vald till 2018. Så är också Inga-Britt Ahlenius och Birgitta Nygren - båda ledamöter.

Ett stort tack för hårt arbete och engagemang riktas till avgående styrelsemedlemmarna: Erik Amnå, Christina Hillforth, Johan Mörck, Mårten Schultz, Göran Steen och Anders Stenlund.


[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

5 juli
Tillsammans mot korruption
Almedalen

Program

----

14 september
Hur förhindrar vi korruption i olje-, gas- och gruvundustrin?
Medverkar gör bl.a. Fredrik Reinfeldt, ordf. EITI

Seminariet arrangeras tillsammans med FUF.
Mer info följer.

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org