Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter


God Jul och Gott Nytt År - med mindre korruption

julkort-3.jpg

Transparency International condemns attack on Honduras chapter Board Member

19 december

Transparency International strongly condemns the killing of Geovany Rolando Calderón during an assassination attempt on Jorge Machado, a Board Member of Asociación para una Sociedad más Justa, Transparency International’s national chapter in Honduras, and a member of the Special Commission for the Restructuring and Purging of the National Police.

“Our deepest sympathy goes to the family of Geovany Rolando Calderón and we hope sincerely that Ricardo Mauricio Chavarria recovers. This murder and assassination attempt need to be investigated with urgency to bring the perpetrators to justice and prevent further violence against civil society members,” said José Ugaz, Chair of Transparency International.

“The members of the police reform commission have faced death threats since the commission was established in April this year. This is unacceptable. The government must redouble its efforts to protect anti-corruption activists,” said Ugaz.

Riksdagsstyrelsen tillsätter utredning om Riksrevisionen

16 december

Riksdagsstyrelsen har nu beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. TI Sverige välkomnar utredningen och hoppas att den bedrivs med stor öppenhet så att alla som önskar lämna bidrag får göra det.

Vi söker webutvecklare!

6 december

TI Sverige söker en duktig webutvecklare för hjälp med att uppdatera och förnya vår hemsida. Är du kunnig inom webdesign och wordpress och känner att du vill hjälpa en ideell förening, med begränsade resurser, med en av våra viktigaste kommunikationskanaler så hör av dig till oss!

Inkom med offert (senast 31 december 2016) och ett kort förslag på hur du skulle vilja utveckla och uppdatera vår hemsida. Ta inspiration från vår strategi och de befintliga hemsidor som nämns i nedan uppdragsbeskrivning.

Ersättning utgår men vi ser detta uppdrag främst som ett extraarbete eller en sidoinkomst. Du behöver ha ett eget företag för att utföra uppdrag för oss.

Uppdragsbeskrivning
Frågor besvaras per e-post.

Ny opinionsundersökning: Hur ser svenskar på korruption?

16 november

Visselblåsning effektivt men var tredje vågar inte rapportera
Visselblåsning är det mest effektiva verktyget mot korruption. Samtidigt är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier. Denna paradoxala slutsats om läget i Sverige kan dras utifrån världens största opinionsundersökning om korruption, Global Corruption Barometer 2016.

Den svenska undersökningen är en del av en större kartläggning, genomförd av Transparency International, som täcker 42 länder i Europa och Centralasien och närmare 60 000 personer. Tillsammans med ytterligare fyra regionala undersökningar utgör de den globala korruptionsbarometern. Den svenska delen av undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1000 svenskar under vintern 2015. Det är nio år sedan en liknande studie gjordes i Sverige.

Den svenska delen av korruptionsbarometern visar att företagsledare har lägst förtroende bland de svarande. 92 procent anser att företagsledare är korrupta i varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta.

En annan grupp som uppfattas som korrupt är kommunpolitiker. Tre fjärdedelar av de svarande anser att korruption i varierande grad finns i denna grupp.

En tredjedel av de tillfrågade svenskarna anser att olika former av rapportering inklusive visselblåsning är det mest effektiva vapnet mot korruption. Lika många verkar dock avskräckas att rapportera om oegentligheter. Risken för repressalier är största hindret. Att visselblåsa är ett effektivt verktyg anser de svarande också i Europa och Centralasien (24 procent).

TI Sverige har identifierat att ett av de största riskområdena för korruption är gränsytan mellan den offentliga och den privata sektorn. Omfattande och komplexa offentliga upphandlingar är sannolikt en bidragande orsak till ökningen av korruptionsfall.

TI Sverige konstaterar vidare att skyddet för de som rapporterar om oegentligheter behöver förbättras. Pågående utredningar och kommande nya lagar är alla viktiga steg på vägen.

Korruption definieras av Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.Denna definition öppnar för att fler oegentligheter faktiskt räknas som korrupta beteenden. I svensk lagstiftning saknas korruption som begrepp. Lagstiftningen rör främst givande och tagande av muta.

Presskontakter:
Birgitta Nygren
vice ordförande, TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02

Brita-Lena Ekström
styrelseledamot, TI Sverige
Tfn: 073-056 70 51

[Pressmeddelandet som pdf]
(Internationellt pressmeddelande][Arkiverade nyheter]

Kalendarium

---

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org