Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

 

Tillsammans mot korruption

Den 30 juni genomför vi i Almedalen nio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor.

Arrangörer: AmCham, Institutet mot mutor och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Transparency International: Avgå Blatter!

27 maj

Efter att schweiziska och amerikanska brottsmålsutredare tillkännagett påstådd penningtvätt i koppling till fotbolls-VM 2018 och 2022 samt anklagelser om "systematisk" korruption i USA och Latinamerika, menar Transparency International att Sepp Blatter bör avgå. Kommande presidentval bör avbrytas.

Läs mer:
Internationellt pressmeddelande | "Fyra av fem fotbollsfan menar att Blatter bör avgå." | TI:s rapport om Fifa (2011)

Kontakt:
Chris Sanders (Transparency International)
+49 30 34 38 20 666
press@transparency.org

Föreningens nya medlemsavgifter

4 maj

I samband med föreningens årsstämma beslutades årsavgifterna för föreningens olika medlemskategorier enligt nedan. De varierande avgifterna för olika grupper av medlemmar i kategorierna ”enskilda medlemmar” och ”juridiska personer” möjliggörs genom stadgeförändringar som trädde i kraft oktober 2014.

De nya avgifterna öppnar inte enbart upp för ett större studentengagemang, men torde även stimulera små och medelstora företags engagemang i föreningen. Avgiften för enskilda personer står kvar på 250 kronor per kalenderår. Avgiften för föreningens näringslivsforum Corporate Supporters Forum är fortsättningsvis 50 000 kronor per kalenderår.

Enskild medlem
Årsavgiften för enskilda medlemmar kvarstår på 250 kronor.
En reducerad årsavgift på 50 kronor införs för studenter.

Juridiska personer *
Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer:   5 000 kronor

Ideell förening: 1 000 kronor

* Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

Transparency International UK: Ranking av försvarsföretags antikorruptionsprogram

28 april

Transparency International visar att en tredjedel av internationella försvarsföretag lyckats förbättra sitt antikorruptionsarbete. Saab:s position är oförändrad.

​Transparency International UK publicerar i dag ett index som rankar 163 försvarsföretags antikorruptionsprogram. Baserat på offentlig tillgänglig information har företagens antikorruptionsprogram värderats. Rankingen sker i sex kategorier från A till F. Fyra företag har fått A; Bechtel, Fluor Corporation, Lockheed Martin och Raytheon. Ett svenskt företag finns med i studien, Saab, i kategori C - samma ranking som Saab fick när en liknande studie publicerades för tre år sedan.

​Sedan 2012 har 33 % av företagen förbättrat sina antikorruptionsprogram. Två tredjedelar av de företag som ingår i studien har inga antikorruptionsprogram över huvud taget. Endast åtta företag har någon form av mekanism för visselblåsare som uppmuntrar rapportering. Bara 13 företag gör regelbundna undersökningar av sina agenter.

​Transparency International UK uppmanar regeringar som köper försvarsmateriel att ställa krav på de företag de köper av att införa robusta antikorruptionsprogram - en uppmaning som TI Sverige instämmer i. 

Läs mer:
Rapporten | Internationellt pressmeddelande | Transparency International UK Defence and Security Programme

Kontakt:
Birgitta Nygren,
styrelseledamot, TI Sverige
Tel: 072-034 74 02


TI Sveriges styrelse m.fl. 2015-2016

15 april

Den 15 april hade föreningen Transparency International Sverige sin ordinarie föreningsstämma. Brita-Lena Ekström Anders Stenlund och Carola Zachrisson välkomnades som nya styrelsemedlemmar. Bjorn Mothander och Karin Rudebeck är nya revisorer. Anders Mellbourn är ny revisorssuppleant.

Valberedningen består av Disa Håstad, Mats Williamson och Lars-Göran Engfeldt - den senare nyvald.

Vi tackar Sussi Kvart, Einar Lundgren, Agneta Strandberg och Catherine von Heidenstam för ert stora engagemang i föreningen och dess verksamhet. Tomas Kjerf och Bo Dahsltröm tackas för sitt mångåriga arbete som revisorer.

Transparency International: Lobbying in Europe

April 15

Transparency International said today that Europe urgently needs lobbying reform. A new report from TI found that of 19 European countries assessed, only 7 have some form of dedicated lobbying law or regulation, allowing for nearly unfettered influence of business interests on the daily lives of Europeans.

The 19 countries together score just 31 per cent (out of 100 per cent) when measured against international lobbying standards and best practice in the report “Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access”. The new report, the first ever comprehensive assessment on lobbying in the region, studies how well political decision-making is protected from undue influence.

Read more: Press release (in English) | Lobbying in Europe: Hidden influence, Privileged Access

Transparency International: Corruption In Sport Initiative

9 april

I dag lanserar Transparency International ett initiativ mot korruption inom sport. Initiativet ger ett utrymme för analys, synpunkter och rekommendationer av ledande röster inom sporten - för att stärka öppenhet, ansvar och delaktighet.

Transparency Internationals förestående globala korruptionsrapport - Global Corruption Report - handlar just om sport. Rapporten ges ut senare under året men de första artiklarna släpps redan nu i ​april 2015.

Läs mer: TI:s internationella hemsida

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Tillsammans Mot Korruption

AmCham, IMM och TI Sverige arrangerar en heldag i Almedalen mot korruption.

30 juni 2015
Visby, Gotland

För program och information, besök tillsammansmotkorruption.se

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org