Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

Registrera nyhetsbrev

Registrera dig till Transparency International Sveriges nyhetsbrev och få information om våra aktiviteter direkt i din e-post.

EU-VAL 2014


Inför EU-valet den 25 maj har TI tagit fram en antikorruptionsdeklaration för EU-parlamentariker. Läs mer här.

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Pressmeddelande: Inga krafttag planeras för att bekämpa korruptionen
- det visar en enkätstudie som TI Sverige genomfört bland riksdagspartierna

5 september

Svenska riksdagspartiers intresse för att ta ett helhetsgrepp för att förebygga och bekämpa korruption verkar tämligen lågt. Detta framgår av den enkät som Transparency International Sverige (TI Sverige) genomfört bland riksdagspartierna under sommaren. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna besvarade enkäten.

Att döma av svaren verkar det som om partierna i huvudsak tänker fortsätta att arbeta med samma frågor som under förra mandatperioden. Frågor som redan stått på dagordningen, t.ex. mer transparens kring partifinansiering och stärkt meddelarskydd, nämndes av flera som fortsatt högt prioriterade.

Några få mer framåtblickande förslag framkom också. Socialdemokraterna vill genomföra en kartläggning av de hot och risker som finns för att korruptionen breder ut sig i offentlig sektor. Folkpartiet betonar vikten av en förstärkning av kommunalrevisionen. Moderaterna föreslår effektivisering av den offentliga upphandlingen i form av övergång till elektronisk upphandling. Miljöpartiet föreslår en tillsynsorganisation med helhetsansvar för att bekämpa korruption i den statliga sektorn.

Korruption är ett samhällsproblem som inte enbart kan bekämpas med enstaka insatser som stärkt meddelandeskydd och transparent partifinansiering. TI Sverige anser att större grepp måste tas med fokus på förebyggande åtgärder och genom att ett departement får ansvar för en övergripande och samordnad antikorruptionspolitik.

Läs mer:

Längre summering av enkätsvaren och kartläggningen | Partiernas fullständig enkätsvar

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot
Tel: 072-034 74 02
E-post: birgitta_nygren@hotmail.com

Rapport: Sveriges uppföljning av OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser

14 augusti


OECD har nyligen släppt en uppföljningsrapport om konventionsuppföljningen i Sverige. Rapporten innehåller något positivare tongångar än tidigare men t.ex. nivån på företagsboten och "corporate liability" får fortsättningsvis kritik.

Rapporten finns att läsa här.

TI Sverige i Almedalen

10 juli

 

TI Sverige deltog den 1 juli i ett seminarium som anordnades av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) på temat ”Dags syna myglet i sömmarna” och arrangerade, den 3 juli, tillsammans med Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) och Institutet Mot Mutor (IMM) seminariet ”Hur kan företag stärka sitt skydd mot korruption i internationella affärer?”

 

Det var uppenbart från FAR-seminariet att det finns mycket att göra för att öka revisorernas kunskaper om risker för korruption, deras skyldighet enligt lagstiftningen från 2010 att rapportera om misstankar om korruption och ge stöd för företag som vill utveckla en robust antikorruptionspolicy.

 

I seminariet med AmCham och IMM utfrågades Lars Näslund, Country Manager 3M Sweden, Hans Enochson, President och CEO, General Electric Nordic samt Gary Baker, Executive Director, Climate Change & Sustainability Services, EY, av Helena Sundén, gen.sekr. IMM och Birgitta Nygren TI Sverige. Bl.a. ställdes frågor om varför det är så viktigt att arbeta mot korruption, och om det finns skillnader i företagskultur mellan svenska och amerikanska bolag. Panelisterna förklarade att de var representanter för globala företag snarare än amerikanska. Uppenbart var dock att de utsattes för hård press från sina amerikanska huvudkontor att arbeta systematiskt med utbildning av alla anställda och att granska alla sina affärspartner. Detta har man hållit på med sedan den amerikanska antikorruptionslagstiftningen trädde i kraft för mer än 30 år sedan medan intrycket var att relativt få svenska företag hittills börjat ta ”compliance”-frågan på allvar.

Press release: Transparency International calls on MEPs to embrace anti-corruption agenda

1 juli

Brussels, 1 July 2014: On the occasion of the first plenary session of the new European Parliament, Transparency International calls on MEPs to set new standards of integrity and transparency over the next five years. To date, 93 individual MEPs and 18 national political parties have signed the Transparency International EU Anti-Corruption Pledge, committing to greater integrity and transparency in EU law-making, prevention of corruption in EU funding and better protection for whistleblowers across Europe. The full list of MEPs who have signed this pledge can be seen here.

“The stakes are high”, said Carl Dolan, Director of the Transparency International EU Office. “The EU’s ability to tackle corruption effectively will have a large bearing on whether the next five years will be a period of recovery or stagnation. Public policy and public money need to be put to work for public and not private interests. The European Parliament has proved to be an effective political actor and now needs to put its weight behind the fight against corruption in the EU.”

The European Commission estimates that €120Bn is lost to corruption each year in the EU. Transparency International’s recent study of the integrity of EU institutions has highlighted major flaws in the transparency of the legislative process at EU level, including the absence of a mandatory lobby register and a lack of information on key negotiations between lawmakers.

“The integrity of law-making at EU level needs to be above suspicion”, said Dolan. “This is why we are asking Parliament – under the leadership of President Schulz - to follow the lead of the MEPs who signed the pledge and be clear about who is influencing EU policies. A ‘legislative footprint’ should be attached to each European Parliament report, detailing all the relevant input received regarding a piece of legislation [1]”.

[1] A legislative footprint is a document that identifies all relevant input from stakeholders. Published as an annex to legislative reports, it could potentially provide insight into who gave input into draft legislation. It helps to ensure that interest groups’ influence on policy-making is not disproportionate, which could otherwise lead to undue influence.

For further information contact

Carl Dolan, Director, TI-EU

T: +32 2 893 2455

E: cdolan [at] transparency.org

Paulina Pieprzyca, Policy Officer, TI-EU

T: +32 2 893 2458

E: ppieprzyca [at] transparency.org

For further information about EU anti-corruption policies, please see http://www.transparencyinternational.eu/

Justitiedepartementet: Översyn om partifinansiering

23 juni

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering.

Syftet med översynen är att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i partifinansiering.Kommittén ska bl.a. ta ställning till om det bör införas (i) en skyldighet för partier och valkandidater på regional och lokal nivå samt sidoorganisationer att redovisa sina intäkter, (ii) ett förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag, (iii) särskilda regler om insyn och ett krav på samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd som organisationer på arbetsmarknaden lämnar till partier eller valkandidater, och (iv) en skyldighet för partier som bedriver kommersiell lotteriverksamhet där intäkterna tillfaller partiet att informera deltagarna i lotteriet om att intäkterna används på detta sätt.

Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 30 april 2016.

Läs mer på regeringens hemsida.

Stop Targeting Hungarian NGOs!

June 12

Since its re-election, the Hungarian government has launched a campaign attacking the credibility of Hungarian NGOs. The government is striving to gain control power over the funding distributed to NGOs by independent organisations not affiliated with the Hungarian government. We believe that a dynamic and independent civil society plays a fundamental role in a democratic society, as it is one of the key checks and balances to power. As demonstrated by the new laws introduced in Russia, the harassment of the civil sector could easily lead to the criminalisation of NGOs and could effectively hinder their work. We stand in solidarity with the Hungarian NGOs and call on the Hungarian and all other governments to refrain from harassing civil society.

The above statement is a joint action by several Transparency International chapters to show solidarity with Hungarian civil society.

Förstärk skyddet mot korruption! Nya seminarier för dig inom kommuner och landsting

5 juni  

Institutet Mot Mutor (IMM), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Transparency International (TI) Sverige följer nu upp det seminarium som anordnades den 6 mars 2014 genom att ordna två seminarier på teman som av deltagarna vid det tidigare seminariet identifierades som angelägna:

 

1. Hur kommer man igång med arbete för att skydda sig mot korruption?

 

Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska, och Håkan Broman, chefsjurist, NCC, delar med sig av sina erfarenheter av hur man startar ett antikorruptionsarbete, hur man inom organisationen fördelar ansvaret för arbetet, hur man för ut kunskap om arbetet i organisationen, hur man utbildar personalen och hur man kontrollerar efterlevnaden. Efter deras inledningsanföranden finns tid för frågor och diskussion.

 

Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3 september kl. 10:00 – 12:30.

 

2. Hur analyserar man risker för korruption i verksamheten och hur kan man minska riskerna?

 

Anna Domander, bolagsjurist, Systembolaget, och Anna Gabrielson, chef för internkontrollenheten, landstinget Gävleborg, informerar om hur de inom sina organisationer arbetar med att analysera risker för korruption i verksamheten, i vilken utsträckning man kan värdera kostnaderna för eventuella korruptionsbrott och hur man arbetar med att medvetandegöra medarbetarna om riskerna. Efter inledningsanförandena finns tid för frågor och diskussion.

 

Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3 september kl. 14:00 – 16:00.

 

Seminarierna är öppna för alla som vill delta och de är kostnadsfria. Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade av att delta.

 

OSA senast 25 augusti till info@transparency-se.org och ange tydligt om anmälan gäller seminarium nr 1, 2 eller båda.

 

Varmt välkomna!

[Arkiverade nyheter]

Internationell utblick - Ukraina

Transparency International Ukraina uppmanar det internationella samfundet att hjälpa till att stoppa förtrycket mot det ukrainska civilsamhällets organisationer och aktivister

.

Ukrainas parlament har antagit en lag som gör att Ukrainas oberoende civila samhällsorganisationer kan kallas extremister och utländska agenter. Dessa organisationer, och även deltagare i massprotestaktioner, kan bestraffas med böter eller flera års fängelse. Läs mer

Kalendarium

Gränslöst företagsansvar?
- Ett seminarium om de svenska företagens ansvar i korruptionsfrågor

8 oktober kl 8-10

Stockholms handelskammare
Brunnsgatan 2, Stockholm

Inbjudan

OSA till info@institutetmotmutor.se


Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss