Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Handelsbanken ansluter sig till Corporate Supporters Forum

22 februari

Sedan hösten 2011 har TI Sverige ett näringslivsforum, Corporate Supporters Forum, med syfte att stärka och vidareutveckla antikorruptionsarbetet i svenska storföretag. Forumet har ett tiotal medlemmar. TI Sveriges styrelse tog den 22 februari beslutet att anta Handelsbanken ansökan om medlemskap och välkomnade således näringslivsforumets senaste tillskott!

TI Sverige tar emot nomineringar till Årets Visselpipa

8 februari

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig omständighet vid bedömningen.

Förslag till nomineringar mottas av styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de, som lämnar förslaget, har till den nominerade.

Nomineringar tas emot fram till den 8 mars 2017 på info@transparency-se.org.

Frågor besvaras av:

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot

britalenae@gmail.com

tfn: 073-056 70 51

Céline Giertta, styrelsesuppleant

giertta@gmail.com

tfn: 070-258 42 08

Läs mer:

TI Sverige Pressmeddelande: Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Transparency International: Let's celebrate whistleblowers!

SVT Nyheter: De är årets visselblåsare

Tidigare pristagare

TI:s School on Integrity - open for applications

Since 2010, TI School on Integrity hosted more than 800 future leaders from around 90 countries and is considered as the leading summer course on anti-corruption in the world. We are delighted to announce that applications to the 8th TI School on Integrity (July 10-16, 2017) are open.

Read more: www.transparencyschool.org.

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

26 januari

TI Sverige har lämnat synpunkter på betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74). TI Sverige välkomnar kommitténs förslag om förstärkt transparens på lokal och regional nivå men beklagar bl.a. att kommittén valt att begränsa sina överväganden om nya regler som inte leder till att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden.

Pressmeddelande: Sverige backar i årets korruptionsindex

25 januari 2017

Sverige hamnar på fjärde plats i 2016 års korruptionsindex från Transparency International. 2015 låg Sverige på tredje plats. Danmark, Nya Zeeland och Finland ligger bäst till i den senaste indexmätningen.

cpi2016map.jpg

- Sveriges fortsatt goda placering på 2016 års index innebär inte att vi är förskonade från korruption i offentlig verksamhet säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige. Under det senaste året har vi tyvärr upplevt hur värdegrunden har vacklat betänkligt. Ledande personer har visat sig sakna etisk kompass och genom korrupta beteenden skadat förtroendet för olika statliga institutioner.

Korruptionsindexet omfattar inte lokal offentlig förvaltning. Det betyder att kommuner och landsting som står för merparten (c:a 70 procent) av den offentliga verksamheten med närmare en miljon anställda inte har granskats.

- De komplexa uppdrag som kommuner och landsting har att hantera innebär att det finns stora behov att öka kunskap och medvetenhet om korruptionsrisker inom dessa sektorer, menar Ulla Andrén.

- Vi kan alltså inte slå oss till ro med vår fjärdeplacering. Tvärtom, behöver vi arbeta vidare med att främja öppenhet, ansvar och integritet för att förebygga korruption.

Transparency Internationals Korruptionsindex - Corruption Perceptions Index (CPI) - mäter graden av korruption i offentlig förvaltning på en skala från 0 till 100. Danmark på första plats med 90 poäng upplevs som minst korrupt medan Somalia på sista plats av 176 länder med endast 10 poäng uppfattas som mest korrupt. CPI baseras på en sammanvägning av mellan 3 till 9 olika källor (av totalt 13) med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Av de 176 länder som ingått i undersökningen har hela 69 % av länderna fått under 50 poäng. Detta visar hur allvarlig korruptionen är globalt. Den fördjupar fattigdomen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhälls­styrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och bidrar till konflikter. Korruption är ett kritiskt hinder för att de globala utvecklingsmålen ska kunna uppnås år 2030.

Läs mer:
International press release

CPI-karta och ranking

Presskontakt

Ulla Andrén,

ordförande

070-650 46 09


Brita-Lena Ekström,

styrelseledamot

073-056 70 51


Lotta Rydström,

exekutivsekreterare

072-744 55 58

Vi söker webutvecklare!

TI Sverige söker en duktig webutvecklare för hjälp med att uppdatera och förnya vår hemsida. Är du kunnig inom webdesign och wordpress och känner att du vill hjälpa en ideell förening, med begränsade resurser, med en av våra viktigaste kommunikationskanaler så hör av dig till oss!

Inkom med offert (senast 28 februari 2017) och ett kort förslag på hur du skulle vilja utveckla och uppdatera vår hemsida. Ta inspiration från vår strategi och de befintliga hemsidor som nämns i nedan uppdragsbeskrivning.

Ersättning utgår men vi ser detta uppdrag främst som ett extraarbete eller en sidoinkomst. Du behöver ha ett eget företag för att utföra uppdrag för oss.

Uppdragsbeskrivning
Frågor besvaras per e-post.[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

8 mars 2017
Sista datum för nomineringar till Årets Visselpipa.

---

14 mars kl 14-15:30
Studiebesök på Riksenheten mot korruption

Endast för föreningsmedlemmar.
Kontakta oss för mer information.

---

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org