Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

 

Tillsammans mot korruption


Den 30 juni 2015 höll vi i Almedalen tio seminarier med fokus på de goda exemplen i arbetet mot korruption, på nationell och internationell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Detta var startskottet för ett större samarbete mot korruption.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

TI rapport - Transparens i telekomföretagens rapportering

24 november

I dag släpper Transparency International och TI Ungern en rapport om transparensen hos världens 35 största telekomföretag. TeliaSonera och Ericsson förekommer i rapporten och placeras sig båda över genomsnittet.

Presskontakt:
Johan Gernandt, ordf.
tel: 070-7143178

Läs mer: Rapporten | Internationellt pressmeddelande

TI rapport - Transparency International Football Governance League Table

19 november

Endast 14 av FIFA:s 209 fotbollsförbund - Danmark, England, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Nya Zeeland, Nordirland, Norge, Portugal, Sverige och Ungern - publicerar tillräcklig information om hur de spenderar sina pengar och vilka värden de tror på.

Transparency International uppmanar till högre transparens, både centralt inom FIFA och även på regional och lokal nivå.

Läs mer: Studien | Internationellt pressmeddelande

Ny internationell standard för transparent lobbying

18 november

Transparency International har tillsammans med några andra civilsamhällsorganisationer tagit fram en internationell standard för transparent lobbying.

Läs mer: Lobbying Transparency | Transparency International

TI studie: Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership

12 november

Rapporten, Just for show? bedömer i vilken utsträckning G20-länderna nu följer de lagar och andra åtaganden om "verkligt ägande" som antogs för ett år sedan. Styrkor och svagheter i den nuvarande ramen för varje G20-land analyseras så att framstegen kan övervakas under de kommande åren.

Läs mer: Rapporten | Transparency International

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

2 december kl 10.15-12
Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

"Why Corruption Threatens Global Security"

Welcome to a seminar organised by Sida and TI Sweden, on the connections between violent conflict, extremism and acute corruption.

Invitation

No registration but please respect the time.

The seminar will be in English.

---

8 december kl 9:30-15:30
Göteborg

"Hur utvecklar vi en policy mot mutor och korruption? Och hur hanterar vi korruptionsrisker på ett effektivt sätt?"

Detta seminarium är för dig som är verksam inom kommun och landsting.

Läs mer och anmälan

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org