Mest korrupta länderna i Afrika

Mest korrupta länderna i Afrika

Korruption är en genomgripande fråga i många afrikanska länder, vilket påverkar ekonomisk utveckling, politisk stabilitet och sociala strukturer. I regionen varierar korruptionsnivåerna från land till land, men generellt präglas kontinenten av höga korruptionsnivåer kopplade till svaga rättsliga institutioner, bristande genomförande av lagar, och en djupt rotad kultur av mutor och oegentligheter. Denna utbredda korruption hindrar…

Mest korrupta länder

Mest korrupta länder

Korruption är tyvärr ett genomgående tema för fallerade stater och dysfunktionella samhällen. Men vilka länder är de mest korrupta? Här hittar du en lista över de 7 mest korrupta länderna i världen enligt korruptionsindexet från Transparency International. Somalia Korruption i Somalia är djupt rotad och påverkar nästan alla aspekter av det dagliga livet, vilket gör…

Korruption i Ukraina

Korruption i Ukraina

Redan efter Sovjetunionens fall år 1991 har det varit känt att problemen med korruption inom Ukraina varit stor, men hur omfattande var egentligen korruptionen i Ukraina innan kriget bröt ut? Här går vi igenom vad som är känt med fokus på mutor, politisk korruption och rättsväsendet. Mutor Innan kriget med Ryssland år 2014 var Ukraina…

Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption

Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption

Transparency International Sverige belyste riskerna för korruption inom det svenska utnämningssystemet för höga chefspositioner inom förvaltning och rättsväsende, vilket de ansåg kunde utnyttjas för att främja särintressen. Organisationen uppmanade alla politiska partier att reformera systemet, inspirerade av de öppnare systemen i England och Norge, för att förbättra kvaliteten i statens verksamhet. De framhöll vikten av…

Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Organisationen Transparency International Sverige delade ut Årets Visselpipa 2016 till fyra läkare verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset: Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson. Läkarna hade anmält forskningsfusk vid Karolinska Institutet redan 2014, vilket innebar att de riskerade sina egna karriärer i en miljö som traditionellt skyddar sina framstående forskare. Fuskets primära mål var…