Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption

Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption

Transparency International Sverige belyste riskerna för korruption inom det svenska utnämningssystemet för höga chefspositioner inom förvaltning och rättsväsende, vilket de ansåg kunde utnyttjas för att främja särintressen. Organisationen uppmanade alla politiska partier att reformera systemet, inspirerade av de öppnare systemen i England och Norge, för att förbättra kvaliteten i statens verksamhet. De framhöll vikten av…

Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Visselblåsare i KI-skandalen får pris

Organisationen Transparency International Sverige delade ut Årets Visselpipa 2016 till fyra läkare verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset: Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson. Läkarna hade anmält forskningsfusk vid Karolinska Institutet redan 2014, vilket innebar att de riskerade sina egna karriärer i en miljö som traditionellt skyddar sina framstående forskare. Fuskets primära mål var…